Informacje o produkcie

Dopuszczenie: ABS, BV, GL, LR, DNV, TÜV, SŽ, DB, UDT, CWB, CR
Norma: DIN 8559
SG-2
AWS SFA-5.18
ER 70 S-6
Gatunki stali według DIN: stale zwykłe: St33 do St60.2
stale drobnoziarniste: St E 255 do St E 355, W St E 255 – W St E 355
blachy kotłowe: H I, H II, 17 Mn 4, 19 Mn 5
rury stalowe: St 35 do St 52.4, St E 210.7 do St E 360.7
blachy okrętowe A, B, D, E
odlewy stalowe: GS-38, GS-52
Zastosowanie: Drut pełny do spawania w osłonie gazów o uniwersalnych zastosowaniach. Można nim spawać w osłonie dwutlenku węgla lub mieszaniny gazów. Stosowany przy budowie kotłów i zbiorników. Daje bardzo mały rozprysk, niewielką ilość żużlu i gładkie spoiny.
Właściwości mechaniczne: Re MPa 410-490
Rm MPa 510-590
A5 % >22-30
AV J >40 (-40°C)
Skład chemiczny: C 0,06-0,13
Si 0,8-1,0
Mn 1,4-1,6
P <0,025
S <0,025
Biegunowość: =+
ø [mm] 0.8
1.0
1.2
1.6

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!