Informacje o produkcie

Opis: SILEXIL A to sól do oczyszczania metalu z żużla stosowana do wszystkich stopów Al. Skład chemiczny: Na 25% Cl 27% K 13% F 5,6% Symbole bezpieczeństwa: S 8/20/21, R 22.
Zastosowanie: SILEXIL A posypujemy na powierzchnię płynnego metalu w ilości 0,5% ciężaru wsadu. Mieszamy tak, aby sól rozłożyła się równomiernie. W wyniku reakcji egzotermicznej żużel staje się suchy i łatwy do zebrania, a metal oczyszczony. Czas reakcji przy temperaturze powyżej 670°C wynosi 10 minut. SILEXIL A może być stosowany we wszystkich rodzajach pieców.
Składowanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania 6 miesięcy.
Korzyści: Niskie zużycie SILEXILU A. Nie wydziela dymu. Tworzy suchy i sypki żużel.
Opakowanie: 25 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!