Informacje o produkcie

Opis: Jest topnikiem pokrywająco-rafinującym używanym do wszystkich stopów Al. Przy przetopie chemicznie wiąże wtrącenia i nieczystości, które dostały się do metalu ze wsadem. Na powierzchni kąpieli tworzą się ochronne sole, które przeciwdziałają oksydacji i dostępowi gazów. Rafalit-S na powierzchni metalu tworzy żużel w postaci proszku, który można łatwo usunąć.
Zastosowanie: W temperaturze 700-720°C po ukończonym wytopie posypujemy powierzchnię metalu w ilości 1 kg na 1m2 powierzchni pieca lub kadzi odlewniczej. Metal mieszamy, a następnie odczekujemy 5 minut, aż zajdzie reakcja. Po zebraniu żużla metal jest gotowy do odlewania.
Składowanie: Chronić przed wilgocią.
Korzyści: Zmniejsza straty metalu w żużlu, poprawia uzysk, poprawia własności wytrzymałościowe odlewu, nie tworzy gazów.
Opakowanie: 25 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!