Informacje o produkcie

Opis: Lunkieryt-L 200 jest izolacyjno-egzotermicznym proszkiem do pokrywania nadlewów przy odlewaniu miedzi i brązów.
Zastosowanie: Po zakończeniu odlewania nasypujemy na nadlew warstwę Lunkierytu-L 200 o grubości 2-3 cm. Temperatura nadlewu powinna wynosić około 600°C. Wytwarza się wówczas ciepło potrzebne do utrzymania w stanie ciekłym nadlewu a jednocześnie tworzy się warstwa izolacyjna przepuszczalna dla gazów technologicznych.
Składowanie: Składować w suchych pomieszczeniach. Nie szkodliwy dla środowiska.
Korzyści: Równomierne chłodzenie. Optymalne warunki do zasilania formy przez nadlew. Łatwe oddzielenie warstwy izolacyjnej od powierzchni nadlewu.
Opakowanie: 25 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!