Informacje o produkcie

Opis: Zasypka izolacyjna i egzotermiczna do zasypywania powierzchni głów wlewków i nadlewów podczas odlewania stali, staliwa i żeliwa.
Zastosowanie: Po zakończeniu odlewania zasypuje się powierzchnię głów wlewka lub nadlewu zasypką Lunkieryt, która pod wpływem wysokiej temperatury zapala się wydzielając ciepło. Zapobiega powstawaniu jam osadowych oraz stratom temperatury. Tworzy optymalne warunki do zasilania formy z nadlewu.
Składowanie: W suchych i zamkniętych pomieszczeniach z dala od źródła ciepła. Termin ważności przy prawidłowym składowaniu 6 miesięcy.
Korzyści: Równomierne chłodzenie, optymalne zasilanie przez nadlew, proste zdejmowanie z powierzchni, wysokie zdolności izolacyjne, ograniczenie ilości braków.
Opakowanie: 25 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!