Informacje o produkcie

Opis: Nazywany jest również srebrzystym lub krystalicznym. Jest to szlachetna odmiana grafitu naturalnego. Jego sieć krystaliczna jest niezwykle uporządkowana i odznacza się dużymi rozmiarami pojedynczych krystalitów, dlatego nazywany jest często grafitem makrokrystalicznym.
Zastosowanie: Wykorzystywany jest jako: – oddzielacz modeli odlewniczych od mas formierskich, gdzie ponadto spełnia rolę pokrycia ogniotrwałego zabezpieczającego odlewy przed powstawaniem wad zewnętrznych typu przypalenia, penetracje i strupy. Stosowany jest też, jako dodatek do syntetycznych bentonitowych mas formierskich o dużej skłonności do wydzielania węgla błyszczącego. Stosowany jest także jako osnowa szerokiej gamy pokryć ochronnych na formy i rdzenie. – Do produkcji czarnych materiałów ogniotrwałych, tygli i retort. Grafit płatkowy spełnia w tym przypadku rolę materiału o najwyższej ogniotrwałości i jest przy tym materiałem obojętnym chemicznie. – Do produkcji smarów specjalnych. Zapewniają one smarom niski współczynnik tarcia w urządzeniach przy dużych obciążeniach, narażonych na udary i przegrzanie. Zawartość grafitu w smarach gwarantuje zachowanie właściwości smarnych przy długim czasie użytkowania, nawet po zużyciu lub wyschnięciu innych składników smaru. – Do produkcji powłok antystatycznych. Stosowany jest w nich grafit, którego zadaniem jest odprowadzanie ładunków elektrycznych. Wykorzystywany jest jako dodatek przy produkcji posadzek przewodzących i antystatycznych, a także do produkcji farb antystatycznych i antykorozyjnych do zabezpieczania zbiorników zawierających substancje wybuchowe i łatwopalne. – Ze względu na bardzo dobrą przewodność cieplną i właściwości smarne grafit płatkowy znajduje szerokie zastosowanie w procesach produkcji okładzin ciernych oraz klocków hamulcowych. Oprócz powyższych grafit płatkowy wykorzystywany jest także do produkcji rdzeni bateryjnych, kompozytów metalowych, klejów i powłok przewodzących oraz przyrządów laboratoryjnych.
Składowanie: Składować w suchym pomieszczeniu.
Opakowanie: 25 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!