Informacje o produkcie

Opis: DESULFIN KA jest syntetycznym żużlem do odsiarkowania żeliwa, staliwa, stali. Jest to wysokozasadowa mieszanka drobno zmielonych kompozytów o dużej czystości i minimalnej zawartości wilgoci. Skład jest dobrany tak, że podczas wylewania metalu z pieca do kadzi tworzy się ciekły mocno reaktywny żużel, który umożliwia dobre i głębokie odsiarkowanie. Ekonomiczność rafinacji stali, staliwa i żeliwa jest zależna od tego ile siarki zostało usunięte w piecu. Konieczność uzyskania odlewu o małych gabarytach i dużej jakości wpływa na to, ze jest konieczne usunięcie siarki poza piecem. Własności DESULFINU KA w takich sytuacjach umożliwiają dokładne odsiarkowanie metalu. Najlepsze rezultaty uzyskujemy przy stalach uspokojonych. Tworzy się wówczas mocno reaktywny żużel, który absorbuje jony siarki ze stali. Umożliwia również wiązanie niemetalicznych wtrąceń co wpływa na istotne zmniejszenie ilości związków Al w stali.
Zastosowanie: Należy stosować 7 kg DESULFINU KA na 1 tonę metalu. Na dno kadzi wsypujemy połowę odmierzonej ilości DESULFINU KA, połowę Al i FeSi. Temperatura musi być wyższa o 10°C niż zwykle. Resztę DESULFINU KA, Al i FeMn dodajemy, kiedy kadź jest napełniona do 1/4 swojej objętości.
Składowanie: DESULFIN KA składować w suchym pomieszczeniu. Czas składowania 6 miesięcy.
Korzyści: DESULFIN KA umożliwia odsiarczenie od 25 do 50%. Umożliwia również stosowanie złomu o niższej jakości. Skraca czas rafinacji.
Opakowanie: 30 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!