Informacje o produkcie

Opis: Jest to bezdymny środek do odgazowania stopów Al za pomocą CO2.
Zastosowanie: Stosować w przedziale temperatur 650-700°C. Wyższa temperatura nie jest korzystna. Degasolit-BDK zanurzamy dzwonem na dno pieca lub kadzi w ilości 0,3-0,5% wagowego wsadu. Podczas burzliwej reakcji wydziela się CO2, które mechanicznie odgazowuje i oczyszcza metal.
Składowanie: Składować w suchych pomieszczeniach.
Korzyści: Dobre odgazowanie metalu, zmniejsza ilości braków, poprawia własności mechaniczne odlewów.
Opakowanie: 20 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!