Informacje o produkcie

Opis: Używa się przy przetopie stopów cynkowych i czystego Zn.
Zastosowanie: Do kąpieli dodajemy go z wlewkiem w ilości 1-2% ciężaru wlewka. Po rozgrzaniu mieszamy. Cintalit pokrywa metal na grubość 20mm i przeciwdziała utlenianiu Zn. Bardzo dobre efekty uzyskuje się stosując Cintalit jako topnik przy przetopie cynku katodowego oraz w procesie ocynkowania ogniowego w wannach ocynkowniczych.
Składowanie: Składować w suchym pomieszczeniu. Czas składowania 6 miesięcy.
Korzyści: Brak reoksydacji Zn na powierzchni metalu, zdecydowane ograniczenie strat Zn metalicznego w popiele, poprawa uzysku, możliwość przetopu zgarów.
Opakowanie: 10 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!