Informacje o produkcie

Opis: BRONOXAL AN jest topnikiem stosowanym przy przetopie złomu brązów aluminiowych. Podczas przetopu oddzielane są nietopliwe tlenki, które należy usunąć mechanicznie. BRONOXAL AN jest utleniającym topnikiem, który z metalu eliminuje gazy i umożliwia przejście Al2O3 od żużla. BRONOXAL AN dodajemy na dno kadzi lub pieca razem ze wsadem. Podczas topnienia podnosi się do powierzchni i oczyszcza metal.
Zastosowanie: Bronoxal dodajemy w ilości 1-2% ciężaru wsadu na dno pieca razem ze wsadem. Podczas przetopu na powierzchni pojawia się żużel, który wiąże wtrącenia i oczyszcza kąpiel.
Składowanie: BRONOXAL AN przechowywać w suchym pomieszczeniu o stałej temperaturze.
Korzyści: BRONOXAL AN chroni aluminium przed wypalaniem, oddziela tlenki, które dostały się do kąpieli ze wsadem. Poprawia ilość oraz własności mechaniczne odlewu.
Opakowanie: 25 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!