Informacje o produkcie

Opis: BRONAL BN jest neutralnym topnikiem, stosowanym przy przetopie stopów Cu, zwłaszcza brązów ołowianych z zawartością powyżej 10% Pb. Może być stosowany we wszystkich typach pieców.
Zastosowanie: BRONAL BN tworząc na powierzchni metalu ciekły żużel zapewnia dobre pokrycie kąpieli, chroniąc przed utlenianiem dodatków stopowych. Oczyszcza metal z wtrąceń niemetalicznych. Ilość dodawanego BRONALU BN zależy od czystości wsadu i wynosi 1 – 2% w stosunku do ciężaru wsadu. Połowę używanej ilości dodajemy do wsadu przed topieniem, a druga połowę 5 min. przed wylaniem. Metal dobrze mieszamy.
Składowanie: BRONAL BN przechowywać w suchych pomieszczeniach. Produkt nie powinien byc narażony na działanie wilgoci.
Własności: Biały proszek Wilgotność: poniżej 1%, Rozpuszczalność w wodzie: 54-56%.
Opakowanie: 25 kg

Masz pytanie?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!